6.MIKÄ AIHEUTTAA AIVOJEN VERITULPAN?

Aivohalvauksen voi aiheuttaa aivoihin kulkeutunut verihyytymä. Kun verisuonten haarat vähitellen kapenevat, jossain kohtaa hyytymä jää jumiin. Se aivojen kohta, johon kyseinen verisuoni on kuljettanut verta, jää ilman happea, mikä johtaa kudosvaurioon. Vaurion oireet ja laajuus riippuvat verihyytymän koosta ja aivojen vaurioituneesta alueesta.

Antikoagulanttien siedettävyys

Antikoagulaatiolääkitys voi aiheuttaa potilaalle verenvuotoja. Potilaan verenvuotoriski pitää ottaa huomioon, jotta voidaan määritellä potilaalle sopivan tehokas lääkitys ilman että verenvuodonriski on kohtuuttoman suuri.

Eteisvärinäpotilaan verenvuotoriskiä nostavat: korkea systolinen verenpaine (yli 160 mmHg), maksan tai munuaisten vaikea toimintahäiriö, aikaisempi aivohalvaus, verenvuototaipumus, vähintään 65 vuoden ikä, vuotoriskiä lisäävä lääkitys ja runsas alkoholin käyttö. Verenvuotoriskin vähentämiseksi on tärkeä hoitaa hoidettavissa olevat tekijät, kuten verenpaine, muu lääkitys ja alkoholin käyttö. Sinua hoitava lääkäri ja/tai hoitaja osaa laskea sinun riskipisteesi ja lääkärisi osaa huomioida lääkkeen verenvuotoriskit. Noudata aina tarkasti lääkärisi määräämiä ohjeita lääkkeen ottamisesta, ja huolehdi, että otat lääkkeet säännöllisesti. Jos verenohennus lääkityksesi toteutuu huonosti se lisää aivohalvausriskiäsi.

Eteisvärinä on pitkäaikainen sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Eri lääkkeisiin liittyy erilaisia seurantaa vaativia laboratoriotutkimuksia, joita voi tarkemmin kysyä sinua hoitavalta lääkäriltä tai hoitajalta.