Laskimotukoksen oireet ja hoito

 
 
 
 
 
 
 

LASKIMOVERITULPPA

 

 

Antikoagulanttien sidettävyys

Antikoagulaatiolääkitys voi aiheuttaa potilaalle verenvuotoja. Potilaan verenvuotoriski pitää ottaa huomioon, jotta voidaan määritellä potilaalle sopivan tehokas lääkitys ilman että verenvuodonriski on kohtuuttoman suuri.

Syvä laskimotukos- ja keuhkoemboliapotilaan verenvuodon riskiä nostavat mm: yli 65 vuoden ikä, aiempi aivoinfarkti, aiempi maha-suolikanaven verenvuoto tai aivoverenvuoto, hiljattainen (1-3 kk) sydäninfarkti, anemia, hematokriitti alle 30%, munuaisten heikentynyt toiminta tai diabetes

Noudata aina tarkasti lääkärisi määräämiä ohjeita lääkkeen ottamisesta, ja huolehdi, että otat lääkkeet säännöllisesti.

Potilaan verenohennuslääkityksen kesto ja seurannan tarve määritetään ja järjestetään potilaan hoitopaikan mukaan (perusterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito). Eri lääkkeisiin liittyy erilaisia seurantaa vaativia laboratoriotutkimuksia, joita voi tarkemmin kysyä sinua hoitavalta lääkäriltä tai hoitajalta.